Recursos en línia

Fonètica


Bibliografia: fonètica general

Fonètica


Pàgines amb enllaços a recursos en línia per a la fonètica

arrow_gray_up

Fonètica general

Exercicis

arrow_gray_up

Transcripció fonètica

L’Alfabet Fonètic Internacional

Il·lustracions de l’Alfabet Fonètic Internacional amb àudio i vídeo

Il·lustracions de l’Alfabet Fonètic Internacional amb àudio

L’Alfabet Fonètic Internacional: aplicacions mòbils

L’Alfabet Fonètic Internacional: exercicis

L’Alfabet Fonètic Internacional: altres materials

Tipus de lletra amb símbols fonètics

Eines per a inserir símbols fonètics en documents

Eines en línia per a inserir símbols fonètics en documents

Teclats, visors de caràcters i mapes de caràcters

arrow_gray_up

Tipologia fonètica i fonològica

Bases de dades en línia

Bases de dades en línia amb informació únicament sobre fonètica i fonologia que inclouen enregistraments sonors

Bases de dades en línia amb informació únicament sobre fonètica i fonologia que no inclouen enregistraments sonors

Bases de dades en línia que contenen informació sobre fonètica i fonologia

arrow_gray_up

Producció de la parla

Producció de la parla: recursos generals

La fonació

L’articulació

Tècniques experimentals per a l’estudi de la producció de la parla

Palatografia i electropalatografia

Models de producció de la parla

arrow_gray_up

Fonètica acústica

L’ona sonora

Fonètica acústica

Lectura d’espectrogrames

Eines per a l’anàlisi acústica i la transcripció de la parla

❯ Eines per a l’anàlisi acústica i la transcripció de la parla

arrow_gray_up

Percepció de la parla

L’audició

Psicoacústica

Percepció de la parla

arrow_gray_up

Elements suprasegmentals

arrow_gray_up

Fonètica experimental

Estadística

Metodologia de la recerca i disseny experimental

arrow_gray_up

Fonètica descriptiva

Català

Català: descripció segmental

Català: descripció suprasegmental

Català: estàndar oral

Castellà

Castellà: descripció segmental

Castellà: descripció suprasegmental

arrow_gray_up

Bibliografia: fonètica general

Fonètica


Fonètica – Recursos en línia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: