La descripció fonètica i fonològica del català: els elements suprasegmentals


Descripció fonètica i fonològica del català


Els elements suprasegmentals

Patrons melòdics del català

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Declaratives

Prieto_2004_Declarativa_1.jpg

Oració declarativa neutra amb dos accents de mot

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Declarativa_2.jpg

Oracions declaratives amb més de dos accents de mot

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Declarativa_3.jpg

Oració declarativa amb dues o més unitats prosòdiques

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Interrogatives

Interrogatives totals (interrogatives absolutes)

Prieto_2004_Interrogativa_1.jpg

Oracions interrogatives totals neutres

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Interrogativa_2.jpg

Oracions interrogatives totals neutres

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Interrogativa_3.jpg

Oracions interrogatives totals neutres

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Interrogatives parcials (interrogatives pronominals, interrogatives amb mot interrogatiu)

Prieto_2004_Interrogativa_4.jpg

Oració interrogativa parcial

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Interrogativa_5.jpg

Oracions interrogatives parcials

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Interrogativa_6.jpg

Oració interrogativa parcial i oració interrogativa total

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Interrogativa_7.jpg

Oracions interrogatives parcials

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Imperatives

Ordres

Prieto_2004_Imperativa_1.jpg

Enunciats imperatius: ordres

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Precs

Prieto_2004_Imperativa_2.jpg

Enunciats imperatius: precs

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

tornar al principi

La descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català


La descripció fonètica i fonològica del català: els elements suprasegmentals
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: