La descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals


Descripció fonètica i fonològica del català


Els elements segmentals

Símbols de transcripció emprats en l’Alfabet Fonètic Internacional

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Inventaris de sons del català

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

(Font de la imatge: Daniel Recasens. (s.d.). Consultat a http://pagines.uab.cat/danielrecasens/)
Recasens_1991_Vocals.jpg

Sons vocàlics del català

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Recasens_1991_Consonants_Sons.jpg

Sons consonàntics del català

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

tornar al principi
Institut d’Estudis Catalans. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional [Edició a cura de Joaquim Rafel]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Consultat a https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042%5C00000071.pdf

IEC
IEC_1999_Vocals.jpg

Sons vocàlics del català

Institut d’Estudis Catalans. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional [Edició a cura de Joaquim Rafel]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Consultat a https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042%5C00000071.pdf

IEC_1999_Consonants.jpg

Sons consonàntics del català

Institut d’Estudis Catalans. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional [Edició a cura de Joaquim Rafel]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Consultat a https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042%5C00000071.pdf

tornar al principi
Carrera, J. (2001). Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental (2a ed. revisada i ampliada). Barcelona: Editorial Miquel A. Salvatella.

(Font de la imatge: Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s.d.). Josefina Carrera-Sabaté. Consultat a http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/josefina-carrera-sabate)
Carrera_2001_Consonants.jpg

Sons consonàntics del català

Carrera, J. (2001). Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental (2a ed. revisada i ampliada ed.). Barcelona: Editorial Miquel A. Salvatella.

tornar al principi
Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

(Font de la imatge: Montserrat Badia i Cardús. (s.d.). Consultat a http://montserratbadiacardus.cat)
Badia_Cardus_2002_Consonants_Sons.jpg

Sons consonàntics del català

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

tornar al principi
Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37–87). Barcelona: Empúries.

(Font de la imatge: Universitat de Lleida, Departament de Filologia Catalana i Comunicació. (s.d.). Perfil de Julià-Muné, Joan. Consultat a http://www.filcat.udl.cat/index.php/personal-docent-i-tutories/userprofile/jjulia)
Julia_2002_Vocals.jpg

Sons vocàlics del català

Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37–87). Barcelona: Empúries

Julia_2002_Consonants.jpg

Sons consonàntics del català

Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37–87). Barcelona: Empúries

tornar al principi
Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

(Font de la imatge: ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. (s.d.). Prieto Vives, Pilar. Consultat a https://www.icrea.cat/ca/Web/ScientificStaff/pilar-prieto-vives-227)
Prieto_2004_Vocals.jpg

Sons vocàlics del català oriental central: sistema tònic

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Vocals_Toniques_Balear.jpg

Sons vocàlics del català balear: sistema tònic

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Vocals_Atones_Central.jpg

Sons vocàlics del català oriental central: sistema àton

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Vocals_Atones_Nord_Occidental.jpg

Sons vocàlics del català nord-occidental: sistema àton

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Vocals_Atones_Mallorqui.jpg

Sons vocàlics del català mallorquí: sistema àton

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

Prieto_2004_Consonants.jpg

Sons consonàntics del català

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

tornar al principi
Fernández Planas, A. M. (2005). Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Barcelona: Horsori.

(Font de la imatge: Universitat de Barcelona, Laboratori de Fonètica. (s.d.). Ana Ma. Fernández Planas. Consultat a http://stel.ub.edu/labfon/amper/cv/anamariafernandezplanas.html)
Fernandez_Planas_2005_Consonants.jpg

Sons consonàntics del català

Fernández Planas, A. M. (2005). Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Barcelona: Horsori.

tornar al principi
Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel.

(Font de la imatge: Universitat de Lleida, Departament de Filologia Catalana i Comunicació. (s.d.). Perfil de Julià-Muné, Joan. Consultat a http://www.filcat.udl.cat/index.php/personal-docent-i-tutories/userprofile/jjulia)
Julia_2005_Vocals_Sons.jpg

Sons vocàlics del català

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel.

Julia_2005_Consonants_Sons.jpg

Sons consonàntics del català (En gris s’indiquen algunes variants dialectals)

tornar al principi
Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Consultat a http://www.ub.edu/sonscatala/

(Font de la imatge: Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s.d.). Josefina Carrera-Sabaté. Consultat a http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/josefina-carrera-sabate)
(Font de la imatge: Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s.d.). Clàudia Pons Moll. Consultat a http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/claudia-pons-moll)
Solà
Joan Solà (1940–2010)
(Font de la imatge: Joan Solà i Cortassa. (s.d.). A Gran enciclopèdia catalana. Consultat a https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0063299.xml)
Carrera_Pons_Sola_consonants.jpg

Sons consonàntics del català

Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Consultat a http://www.ub.edu/sonscatala/

Carrera_Pons_Sola_vocals.jpg

Sons vocàlics del català

Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Consultat a http://www.ub.edu/sonscatala/

tornar al principi

Inventaris de fonemes del català

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

(Font de la imatge: Daniel Recasens. (s.d.). Consultat a http://pagines.uab.cat/danielrecasens/)
Recasens_1991_Consonants_Fonemes.jpg

Fonemes consonàntics del català

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

tornar al principi
Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61–65). Cambridge: Cambridge University Press. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf
Carbonell_Llisterri_1999_Vocals.jpg

Fonemes vocàlics del català

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61–65). Cambridge: Cambridge University Press. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

Carbonell_Llisterri_1999_Consonants.jpg

Fonemes consonàntics del català

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. In Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61–65). Cambridge: Cambridge University Press. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

tornar al principi
Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

(Font de la imatge: Montserrat Badia i Cardús. (s.d.). Consultat a http://montserratbadiacardus.cat)
Badia_Cardus_2002_Vocals.jpg

Fonemes vocàlics del català

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_Consonants_Fonemes.jpg

Fonemes consonàntics del català

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

tornar al principi
Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel.

(Font de la imatge: Universitat de Lleida, Departament de Filologia Catalana i Comunicació. (s.d.). Perfil de Julià-Muné, Joan. Consultat a http://www.filcat.udl.cat/index.php/personal-docent-i-tutories/userprofile/jjulia)
Julia_2005_Vocals_Fonemes.jpg

Fonemes vocàlics del català

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel.

Julia_2005_Consonants_Fonemes.jpg

Fonemes consonàntics del català

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel.

tornar al principi

Relacions entre fonemes i al·lòfons del català

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

(Font de la imatge: Montserrat Badia i Cardús. (s.d.). Consultat a http://montserratbadiacardus.cat)
Oclusius
Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_bilabial_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /p/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_bilabial_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /b/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_dental_sord_1.jpg
Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_dental_sord_2.jpg

Al·lòfons del fonema /t/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_dental_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /d/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_velar_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /k/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_velar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ɡ/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Africats
Badia_Cardus_2002_alofons_africat_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /dz/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_africat_palatal_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /tʃ/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_africat_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /dʒ/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Fricatius
Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_labiodental_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /f/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_alveolar_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /s/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /z/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_palatal_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /ʃ/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ʒ/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aproximants
Badia_Cardus_2002_alofons_aproximant_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /j/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_aproximant_labiovelar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /w/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Nasals
Badia_Cardus_2002_alofons_nasal_bilabial_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /m/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_nasal_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /n/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_nasal_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ɲ/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Laterals
Badia_Cardus_2002_alofons_lateral_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /l/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_lateral_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ʎ/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Ròtics
Badia_Cardus_2002_alofons_bategant_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ɾ/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_vibrant_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /r/

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

tornar al principi

Classificació en trets distintius dels fonemes del català

Classificació amb el sistema de trets de Jakobson i Halle (1956)

Els trets distintius de Jakobson i Halle (1956)

Alarcos, E. (1953). Sistema fonemático del catalán. Archivum, 3, 135–146. Consultat a https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=903352

Alarcos, E. (1983). Sistema fonemático del catalán. A Estudis de lingüística catalana. (p. 13–25). Barcelona: Ariel. (Obra original publicada el 1953)

Alarcos
Emilio Alarcos (1922–1998)
(Font de la imatge: Cátedra Emilio Alarcos Llorach. (s.d.). Emilio Alarcos Llorach (1922–1998). Consultat a https://emilioalarcosllorach.wordpress.com/about/)
Alarcos_53_original.jpg

1: Vocal (–) / consonant (+); 2: dens (–) / difús (+); 3: greu (–) / agut (+); 4: oral (–) / nasal (+); 5: tens (–) / fluix (+) [sord / sonor, fortis / lenis]; 6: mat (–) / estrident (+); 7: interrupte (–) / continu (+) [intermitent-lateral].

± en el cas de les laterals i les ròtiques indica que són fonemes amb el tret [vocal] i [consonant]; en el cas de /a/, ± indica que «es indiferente al rasgo distintivo grave-aguda, pues sus realizaciones son variables y condicionadas por el contexto» (p. 137).

Alarcos, E. (1953). Sistema fonemático del catalán. Archivum, 3, 135–146. Consultat a https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=903352

Alarcos_53.jpeg

1: Vocal (–) / consonant (+); 2: dens (–) / difús (+); 3: greu (–) / agut (+); 4: oral (–) / nasal (+); 5: tens (–) / fluix (+) [sord / sonor, fortis / lenis]; 6: mat (–) / estrident (+); 7: interrupte (–) / continu (+) [intermitent-lateral].

Alarcos, E. (1983). Sistema fonemático del catalán. A Estudis de lingüística catalana. (p. 13–25). Barcelona: Ariel. (Obra original publicada el 1953)

Classificació amb el sistema de trets de Chomsky i Halle (1968)

Els trets distintius de Chomsky i Halle (1968)

Bonet, E. i Lloret, M.-R. (1998). Fonologia catalana. Barcelona: Ariel. Consultat a http://hdl.handle.net/2445/66052

(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). Eulàlia Bonet. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/membres/professors/bonet.html)
(Font de la imatge: Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. (s.d.). Maria Rosa Lloret Romañach. Consultat a http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/maria-rosa-lloret-romanach)
Bonet_Lloret_98.jpeg

Bonet, E. i Lloret, M.-R. (1998). Fonologia catalana. Barcelona: Ariel. Consultat a http://hdl.handle.net/2445/66052

tornar al principi

La descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català


La descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: