Características acústicas de los elementos segmentales del español

Joaquim Llisterri


Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona

Características acústicas de los elementos segmentales del español
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: