Catalan phonetics

La descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals

La descripció fonètica i fonològica del català: els elements suprasegmentals

La descripció fonètica i fonològica del català: l'estructura sil·làbica

Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: vocals

Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: consonants

A proposal for Catalan SAMPA

Bibliografia: fonètica del català

tornar endarrere