Herramientas informáticas para el estudio de la fonética

Joaquim Llisterri

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Departamento de Lengua Española y Lingüística General
Universidad de Murcia, Murcia, 17 de febrero de 1998

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 23/8/03 16:14