Joaquim Llisterri

Llaç groc UAB

Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B, Carrer de la Fortuna, Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona, Catalunya
Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Google Scholar

Academia.edu ResearchGate

Twitter Facebook