Natural Language Processing
Bibliography


General references

Textbooks

Journals


General references

Textbooks

Journals

tornar al principi

Spelling, grammar and style checking


= Recommended introductory/general reading

Armenta, A., Escalada, J. G., Garrido, J. M., & Rodríguez, M. A. (2003). Desarrollo de un corrector ortográfico para aplicaciones de conversión texto-voz. Procesamiento del Lenguaje Natural, 31, 65-74. Retrieved from http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/3151/1642

Clemente, D. (2012). Implementació d’un corrector ortogràfic en software lliure (MA Thesis, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universitat Politècnica de Catalunya). Retrieved from http://hdl.handle.net/2099.1/15765

Freixa, F. (1995). Anàlisi lingüística dels verificadors ortogràfics i dels diccionaris informatitzats en català. Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 2, 31-35. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/129252


Gómez Guinovart, X. (2001). Recursos d’ajut a l’edició: Ortografia, sintaxi i estil. In M. A. Martí (Ed.), Les tecnologies del llenguatge (pp. 15-26). Brcelona: Edicions de la UOC.


Gómez Guinovart, X. (2003). Recursos de ayuda a la edición. In M. A. Martí (Ed.), Tecnologías del lenguaje (pp. 30-40). Barcelona: Editorial UOC.

Oliver, A., Climent, S., & Coll-Florit, M. (2011). AVI.Cat: Asistente virtual para la mejora de la redacción en catalán. Procesamiento del Lenguaje Natural, 47, 313-314. Retrieved from http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/987

Ramírez Bustamante, F., & Sánchez León, F. (1996). GramCheck: Un corrector gramatical para el español. Procesamiento del Lenguaje Natural, 19, 30-37. Retrieved from http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/3744/2202

Ramírez Bustamante, F., Arnaiz, A., & Ginés, M. (2006). A spell cheker for a world language: The new Microsoft’s Spanish spell checker. In LREC 2006. Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (pp. 83-86). Genoa, Italy. May 24-26, 2006. Retrieved from http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/pdf/12_pdf.pdf

Ramírez Bustamante, F., & López Díaz, E. (2006). Spelling error patterns in Spanish for word processing applications. In LREC 2006. Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (pp. 93-98). Genoa, Italy. May 24-26, 2006. Retrieved from http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/pdf/119_pdf.pdf

de la Riva, J. A. (2011). Cuatro herramientas para cuatro actividades profesionales. Recursos de Microsoft Word para la redacción, traducción, corrección y revisión de documentos especializados. Panace@, 12(33), 89-97. Retrieved from http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n33-Tribuna-Fort.pdf

Villena, J., González Cristóbal, J. C., & González Sagardoy, B. (2002). STILUS: Sistema de revisión lingüística de textos en castellano. Procesamiento del Lenguaje Natural, 29, 305-306. Retrieved from http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/3273/1764

Villena, J., González, B., González, J. C., & Muriel, M. (2002). STILUS: Sistema de revisión lingüística de textos en castellano. In IBERAMIA 2002. VIII Conferencia Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Sevilla, 12-15 de noviembre de 2002. Retrieved from http://www.lsi.us.es/iberamia2002/confman/SUBMISSIONS/185-ulaededlle.PDF

tornar al principi

Machine translation


= Recommended introductory/general reading


= Recommended advanced reading

Abaitua, J. (2000). Quinze anys de traducció automàtica a l’Estat espanyol. Digithum, 2. https://doi.org/10.7238/d.v0i2.610

Abaitua, J. (2003). La traducción automática. Konzeptu. Material docente en hipertexto. Bilbao: Universidad de Deusto. Retrieved from http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/konzeptu/ta.htm


Alonso, J. A. (2001). La traducció automàtica. In M. A. Martí (Ed.), Les tecnologies del llenguatge (pp. 86-119). Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.


Alonso, J. A. (2003). La traducción automática. In M. A. Martí (Ed.), Tecnologías del lenguaje (pp. 94-129). Barcelona: Editorial UOC.


Alonso, J. A. (2007). Els sistemes de traducció automàtica. Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística, 38, 23-32. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128280

Amores, J. G. (2000). Sistemas de traducción automática. Quark. Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura, 19, 46-52. Retrieved from http://quark.prbb.org/19/019046.htm

Boitet, C. (1997). (Human-aided) machine translation: A better future? In R. A. Cole, J. Mariani, H. Uszkoreit, A. Zaenen, & V. Zue (Eds.), Survey of the state of the art in human language technology. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.366.9300

Boitet, C. (1997). Machine-aided human translation. In R. A. Cole, J. Mariani, H. Uszkoreit, A. Zaenen, & V. Zue (Eds.), Survey of the state of the art in human language technology. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.366.9300

Bou, G. (2016, octubre 17). How does Neural Machine Translation work? The representation of meaning in Neural, Rule-Based and Phrase-Based Machine Translation. Systran Blog Retrieved from http://blog.systransoft.com/how-does-neural-machine-translation-work/


Casacuberta, F. & Vidal, E. (2016). Traducción automática y asistida. In Á. L. Gonzalo (Ed.), Tecnologías del lenguaje en España. Comunicación inteligente entre personas y máquinas (pp. 85-100). Madrid - Barcelona: Fundación Telefónica - Ariel. Retrieved from https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/565/

Farwell, D. (2006). Computational linguistics and machine translation research and development. Tradumàtica. Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 4. Retrieved from http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num4/articles/06/06.pdf

Forcada, M. L. (2009). Apertium: traducció automàtica de codi obert per a les llengües romàniques. Linguamática. Revista para el procesamiento automático de las lenguas ibéricas, 1(1), 13-23. Retrieved from http://www.linguamatica.com/linguamatica-nr1.pdf

Forcada, M., Ginestí-Rosell, M., Nordfalk, J., O’Regan, J., Ortiz-Rojas, S., Pérez-Ortiz, J., ... Tyers, F. (2011). Apertium: a free/open-source platform for rule-based machine translation. Machine Translation, 25(2), 127-144. doi:10.1007/s10590-011-9090-0

Ginestí, M., & Forcada, M. L. (2009). La traducció automàtica en la pràctica: aplicacions, dificultats i estratègies de desenvolupament. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 46, 43-60. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/275909


Hearne, M., & Way, A. (2011). Statistical machine translation: A guide for linguists and translators. Language and Linguistics Compass, 5(5), 205-226. doi:10.1111/j.1749-818X.2011.00274.x

Hutchins, W. J. (2003). Machine translation: General overview. In R. Mitkov (Ed.), The Oxford handbook of computational linguistics (pp. 501-511). Oxford: Oxford University Press. Retrieved from http://www.hutchinsweb.me.uk/Mitkov-2003.pdf

Hutchins, W. J., & Somers, H. (1992). An introduction to machine translation. London: Academic Press.

Hutchins, W. J., & Somers, H. (1995). Introducción a la traducción automática. Madrid: Visor. (Original work published 1992)

Kay, M. (1997). Machine translation: The disappointing past and present. In R. A. Cole, J. Mariani, H. Uszkoreit, A. Zaenen, & V. Zue (Eds.), Survey of the state of the art in human language technology. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.366.9300

Kelleher, J. (2016). Fundamentals of Machine Learning for Neural Machine Translation. In Translating Europe Forum 2016: Focusing on Translation Technologies. Brussels, Belgium. 27-27 October, 2016. https://doi.org/10.21427/D78012 Consultat a http://arrow.dit.ie/airccon/7/

Koehn, P. (n.d.). Statistical Machine Translation. Edinburgh: University of Edinburgh. Retrieved from http://www.statmt.org/

Koehn, P. (2010). Statistical machine translation. Cambridge: Cambridge University Press.

Koehn, P. (2013). SMT research survey Wiki. A comprehensive survey of statistical machine translation research publications. Edinburgh: University of Edinburgh. Retrieved from http://www.statmt.org/survey/

Lopez, A. (2008). Statistical machine translation. ACM Computing Surveys, 40(3), 1-49. doi:10.1145/1380584.1380586

Massó, G. (2006). Sistemes de traducció automàtica per al castellà i el català. Tradumàtica. Traducció i Tecnologías de la Informació i de la Comunicació, 4. Retrieved from http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num4/articles/03/03art.htm

Melero, M. (2006). La recerca lingüística en la TA. Tradumàtica. Traducció i Tecnologías de la Informació i de la Comunicació, 4. Retrieved from http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num4/articles/05/05.pdf

Moreno-Torres, I. (1999). Técnicas informáticas para la traducción. In J. M. Blecua, G. Clavería, C. Sánchez, & J. Torruella (Eds.), Filología y lingüística. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos (pp. 309-331). Barcelona: Seminario de FIlología e Informática, Departamento de Filología Española, Universitat Autònoma de Barcelona.

Oliver, A. (2006). La traducció automàtica a internet. Tradumàtica. Traducció i Tecnologías de la Informació i de la Comunicació, 4. Retrieved from http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/num4/articles/07/07.pdf


Oliver, A., & Moré, J. (2007). La traducció automàtica. In S. Climent (Ed.), Traducció i tecnologies (pp. 27-42). Barcelona: Editorial UOC.

Oliver, A., & Moré, J. (2007). La traducció assistida per ordinador. In S. Climent (Ed.), Traducció i tecnologies (pp. 43-53). Barcelona: Editorial UOC.

Oliver, A., & Moré, J. (2007). Les memòries de traducció. In S. Climent (Ed.), Traducció i tecnologies (pp. 54-72). Barcelona: Editorial UOC.

Pereña, M. (2008). Dos nous parells de llengües al servi de traducció automàtica de la Generalitat de Catalunya: Català-occità-català i castellà-occità-castellà. Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística, 42, 58-61. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128333

Pérez, R., & Rodà, J. (2001). La traducció automàtica i l’experiència del BOE en català. Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística, 21, 14-20. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128034

Slocum, J. (Ed.). (1988). Machine translation systems. Cambridge: Cambridge University Press.

Somers, H. (1999). Review article: Example-based Machine Translation. Machine Translation, 14(2), 113-157. doi:10.1023/A:1008109312730

de Sopeña, L. (1990). Nuevas perspectivas en la traducción. In La lingüística aplicada. Noves perspectives - Noves professions - Noves orientacions (pp. 31-37). Barcelona: Fundació Caixa de Pensions - Universitat de Barcelona.

Trujillo, A. (2000). Estrategias de traducción automática. Quark. Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura, 19, 53-57. Retrieved from http://quark.prbb.org/19/019053.htm

Way, A. (2010). Machine translation. In A. Clark, C. Fox, & S. Lappin (Eds.), The handbook of computational linguistics and natural language processing (pp. 531-573). Chichester: Wiley-Blackwell.

Spoken Language Translation

Machine translation evaluation

Aiken, M., & Balan, S. (2011). An analysis of Google Translate accuracy. Translation Journal, 16(2). Retrieved from http://translationjournal.net/journal/56google.htm

Asiya: An open toolkit for automatic machine translation (meta-)evaluation. (2015). Barcelona: TALP - Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla, Universitat Politècnica de Catalunya. Retrieved from http://asiya.lsi.upc.edu/#

Comelles, E., Atserias, J., Arranz, V., Castellón, I., & Sesé, J. (2014). VERTa: Facing a multilingual experience of a linguistically-based MT evaluation. In LREC 2014. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Reykjavik, Iceland. 26-31 May, 2014. Retrieved from http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/summaries/1032.html

Comelles, E., Atserias, J., Arranz, V., & Castellón, I. (2012). VERTa: Linguistic features in MT evaluation. In LREC 2012. Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation. Istanbul, Turkey. 21-27 May, 2012. Retrieved from http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/summaries/763.html

Costa-Jussà, M. R., Farrús, M., Mariño, J. B., & Fonollosa, J. A. R. (2012). Study and comparison of rule-based and statistical Catalan-Spanish machine translation systems. Computing and Informatics, 31(2), 245-270. Retrieved from http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/940

Esteve, A., & Iturraspe, A. (2001). Avaluació de sistemes de traducció automàtica del parell castellà-català. Interlingüística, 12, 151-156.

Giménez Linares, J. A. (2009). Empirical machine translation and its evaluation. Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural.

Gimeno, R. (2013, July 23). Els sistemes de traducció automàtica: 8 errors habituals. Lletres i TICS. Llengua, Edició, Disseny i Tecnologies de la Paraula. Retrieved from http://lletresitics.blogspot.com.es/2013/07/els-sistemes-de-traduccio-automatica-8.html

Mercader, J. & Sánchez Martínez, F. (2016). Analysis of translation errors and evaluation of pre-editing rules for the translation of English news texts into Spanish with Lucy LT. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, 14, 172-186. Retrieved from http://revistes.uab.cat/tradumatica/article/view/164

Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W. -J. (2002). BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation. In Proceedings of the 40th annual meeting of the Association for Computational Linguistics (pp. 311-318). Philadelphia. July, 2002. Retrieved from http://www.aclweb.org/anthology/P/P02/P02-1040.pdf

Shah, K., Turchi, M., & Specia, L. (2014). An efficient and user-friendly tool for machine translation quality estimation. In LREC 2014. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Reykjavik, Iceland. 26-31 May, 2014. Retrieved from http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/summaries/964.html

Torres, O., Aguilar, A., & Cid, P. (2015). Machine translation discussed with young people. Science Communication, Advance online publication. doi:10.1177/1075547015610126

tornar al principi

Information processing


= Recommended introductory/general reading

Atserias, J., & Zaragoza, H. (2013). El paper de la lingüística computacional en la cerca d’informació. Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, 3, 187-201. Retrieved from http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/9896

Climent, S. (2001). Sistemes de resum automàtic de documents. Digithum, 3. https://doi.org/10.7238/d.v0i3.598


Gonzalo, J., & Verdejo, M. F. (2001). Recuperació i extracció d’informació. In M. A. Martí (Ed.), Les tecnologies del llenguatge (pp. 151-187). Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.


Gonzalo, J., & Verdejo, M. F. (2003). Recuperación y extracción de información. In M. A. Martí (Ed.), Tecnologías del lenguaje (pp. 157-192). Barcelona: Editorial UOC.

Grishman, R. (2010). Information extraction. In A. Clark, C. Fox, & S. Lappin (Eds.), The handbook of computational linguistics and natural language processing (pp. 517-530). Chichester: Wiley-Blackwell.

Liu, B. (2012). Sentiment analysis and opinion mining. San Rafael, CA: Morgan & Claypool.

tornar al principi
Natural Language Processing - Bibliography
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: