Recursos en línia

Lingüística general


Lingüistica


Pàgines amb enllaços a recursos en línia per a la lingüística

tornar al principi

Diccionaris, enciclopèdies i glossaris

tornar al principi

Bibliografies

tornar al principi

Recursos generals

tornar al principi

Cursos de lingüística en línia

tornar al principi

Autors clàssics

Émile Benveniste

Noam Chomsky

Morris Halle

Charles Hockett

Roman Jakobson

William Labov

Edward Sapir

Ferdinand de Saussure

tornar al principi

Blogs

tornar al principi

Llengües del món

Pàgines amb enllaços a recursos en línia sobre les llengües del món

Famílies lingüístiques

Mapes lingüístics

Tipologia lingüística

Universals lingüístics

Llengües minoritzades i en perill d’extinció

Llengües signades

Llengües artificials

Sistemes d’escriptura

Escriptura jeroglífica egípcia

Escriptura cuneïforme

Escriptura maia

tornar al principi

El llenguatge com a sistema semiòtic

Ferdinand de Saussure

Semiòtica i comunicació

Sistemes de comunicació

Comunicació no verbal

Llenguatge, cultura i pensament

Edward Sapir

tornar al principi

Aspectes biològics del llenguatge

Origen i evolució del llenguatge

Evolució humana

Comunicació animal

Insectes

Peixos

Aus

Mamífers

Primats

Comunicació entre primats i humans

Trets de disseny del llenguatge

Llenguatge i cervell

Adquisició del llenguatge

tornar al principi

Fonètica

Recursos en línia relacionats amb la fonètica

tornar al principi

Fonologia

Roman Jakobson

Morris Halle

Tipologia fonològica

Bases de dades en línia

tornar al principi

Morfologia

Leonard Bloomfield

Charles Hockett

Eines per a l’anàlisi morfològica

Analitzadors morfològics en línia

tornar al principi

Lèxic

Bases de dades lèxiques

tornar al principi

Sintaxi

Eines per a l’anàlisi sintàctica

Analitzadors sintàctics en línia

tornar al principi

Semàntica

tornar al principi

Pragmàtica

tornar al principi

Sociolingüística

Enllaços a recursos en línia relacionats amb la sociolingüística

Recursos generals

Variació lingüística

William Labov

Variació geogràfica

Variació de gènere

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

tornar al principi

Canvi lingüístic

tornar al principi

Lingüística


Recursos en línia – Lingüística general
Joaquim Llisterri, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: